ביטול ייצוג (69)

אם הינך מייצג המקושר למערכת ייצוג הלקוחות של המוסד לביטוח לאומי באינטרנט המשרתת מייצגים, יש לבצע ביטול ייצוג דרך המערכת.
אם אינך מקושר למערכת המייצגים, נא לשלוח את הטופס לאחר המילוי לסניף בו מתנהלים רשומות המבוטחים/מעסיקים לביטול .