הוראה לחיוב חשבון באמצעות כרטיס אשראי (6124)

הטופס מיועד לתשלום מקדמות דמי הביטוח באמצעות כרטיס אשראי. יש למלא את הטופס ולהעבירו למחלקת הגבייה בסניף הקרוב למקום מגוריך.