תיאום דמי ביטוח ובקשת החזר

​ביצוע חישוב להחזר דמי ביטוח על פי טופס 126