שאלון לקביעת מעמד בעל שליטה בחברת מעטים (6106)

שאלון זה מיועד למילוי ע"י מבוטח שהועסק ו/או דווח כשכיר בחברת מעטים,
לקביעת יחסי עובד מעביד.