תביעה למענק לידה ולמענק אשפוז (300)

נועד למבוטחת שהזדקקה לאשפוז בקשר ללידה וזכאית לקבל מענק לידה ומענק אשפוז.