תביעה לתשלום גמלת הורים להורים מאמצים, להורים המשמשים כמשפחת אומנה, ולאב ביולוגי שאין אתו בת זוג (356)

הטופס נועד לתשלום גמלת הורים להורים שאימצו ילד עד גיל 10, להורים המשמשים כמשפחת אומנה, ולאב ביולוגי שאין אתו בת זוג, בין אם הלידה הייתה בארץ או בחו"ל  - ובתנאי שהפסיקו את עבודתם עם קבלת הילד.