תביעה לתשלום דמי לידה/גמלת הורים לאם מאמצת חברת קיבוץ (357)

הטופס נועד לחברת קיבוץ שילדה, והפסיקה את עבודתה לרגל הלידה; וכן לחברת קיבוץ שאימצה ילד עד גיל 10, והפסיקה את עבודתה לרגל האימוץ.