תביעה להארכה או פיצול דמי לידה/גמלת הורים למאמצת (368)

הטופס הוא תביעה להארכת תקופת הלידה וההורות בשל אשפוז של יותר משבועיים, במהלך תקופת הלידה וההורות של היולדת או היילוד, וכן למי שמעוניינת לפצל את תקופת הלידה וההורות בשל האשפוז.