תביעה לתשלום קצבה מיוחדת ליולדת נכה שאין איתה בן זוג (362)

הטופס מיועד ליולדת נכה שנקבע לה אי-כושר השתכרות בשיעור 75% ואין עמה בן זוג, ובשל נכותה היא אינה מסוגלת לטפל בילד שילדה.