תביעה לתשלום הפרשים (363)

טופס זה מיועד למי שקיבל או קיבלה אחת מהקצבאות האלה: דמי לידה, גמלה לשמירת הריון, דמי אימוץ או דמי אומנה מהביטוח הלאומי. 

הזכאות לתשלום הפרשים תבדק במקרים הבאים:

  • המעסיק שילם לך דמי הבראה, דמי ביגוד, בונוס או כל תשלום אחר ב-11 החודשים מיום תחילת תקופת לידה והורות (יום הזכאות הראשון) בסכום העולה על רבע שכר המינימום.
  • המעסיק שילם לך הפרשי שכר עבור תקופת עבודה שקדמה לתשלום הקצבה.