תביעה לתשלום תגמול מיוחד לבן זוג של יולדת נכה (361)

הטופס מיועד לבן זוג של יולדת נכה, שנקבע לה אי-כושר השתכרות בשיעור של 75%, ובשל נכותה היא אינה מסוגלת לטפל בילד שילדה.