בקשה לחיבור למערכת ייצוג לקוחות באינטרנט

טופס זה משמש מייצגים להצטרף לקובץ ייצוג לקוחות של הביטוח הלאומי