ניידות


ניידות

טופסהזמנההורדהמילוי
הטופס מיועד למוגבל בניידות שמבקש לקבל הטבות בנושא ניידות.
הזמנה תביעה להטבות על פי הסכם הניידות (8200)הורדה תביעה להטבות על פי הסכם הניידות (8200)

הטופס מיועד לתושב ישראל אשר מעוניין להיבדק לצורך קביעת אחוזי מוגבלות בניידות. את הבקשה לבדיקה רפואית, יש להפנות ללשכת הבריאות המחוזית  באזור מגוריך.

לתשומת לבך, הבקשה לבדיקה רפואית אינה תביעה לגמלת ניידות.

הזמנה בקשה לבדיקה רפואית לקביעת מוגבלות בניידות (8220)הורדה בקשה לבדיקה רפואית לקביעת מוגבלות בניידות (8220)
 הורדה בקשה ללימוד נהיגה ברכב לאביזרים מיוחדים (8261)
 הורדה כתב ויתור סודיות רפואית (7115)
הטופס מיועד למוגבלים בניידות השוהים במוסד. בטופס זה ממלא עובד סוציאלי מטעם המוסד, דוח מפורט על יציאותיו של המוגבל בניידות מהמוסד ברכב מנועי
 הורדה הצהרה ודוח של מוגבל בניידות על יציאותיו מהמוסד שבו הוא שוהה (8235)

הטופס מיועד למי שמבקש להחזיר הלוואות שניתנו לו עבור רכישת רכב.

 הורדה בקשה להחזר הלוואה/הלוואות לרכב בבעלות מוגבל בניידות (8237)
טופס תביעה להטבות בניידות למבקש להחליף את רכבו עם הלוואה עומדת
 הורדה תביעה להטבות למחליפי רכב עם הלוואה עומדת (8201)מילוי תביעה להטבות למחליפי רכב עם הלוואה עומדת (8201) (נפתח בחלון חדש)