בקשה להחזר הלוואה/הלוואות לרכב בבעלות מוגבל בניידות (8237)

הטופס מיועד למי שמבקש להחזיר הלוואות שניתנו לו עבור רכישת רכב.