הצהרה ודוח של מוגבל בניידות על יציאותיו מהמוסד שבו הוא שוהה (8235)

הטופס מיועד למוגבלים בניידות השוהים במוסד. בטופס זה ממלא עובד סוציאלי מטעם המוסד, דוח מפורט על יציאותיו של המוגבל בניידות מהמוסד ברכב מנועי