שאירים


שאירים

טופסהזמנההורדהמילוי

בקשה לקבלת קצבת שאירים לאלמן/ה וילדים של תושב/ת ישראל שנפטר/ה. ​

הזמנה תביעה לקצבת שאירים (410)הורדה תביעה לקצבת שאירים (410)

בקשה לקצבת שאירים לאלמנה וליתומים של תושב ישראל שלא היה מבוטח (עלה לארץ לאחר גיל הפרישה). ​

הזמנה תביעה לגמלת שאירים מיוחדת (4506)הורדה תביעה לגמלת שאירים מיוחדת (4506)

תביעה לתוספת תשלום בקצבת שאירים לילדים הלומדים בכתות ט' - יב' ​

הזמנה תביעה לדמי מחיה בעד יתום (2910)הורדה תביעה לדמי מחיה בעד יתום (2910)

הטופס משמש להצהרה על הכנסות:
1. לאלמן המקבל קצבת שאירים - לבדיקת זכאותו להמשך תשלום הקצבה.
2.לאלמן או אלמנה המקבלים דמי מחיה עבור ילדים בקצבת השאירים – לבדיקת זכאותם להמשך תשלום דמי המחיה.​

 הורדה הצהרת הכנסות שארים/דמי מחייה (412)

טופס זה מיועד לאלמן/נה שמקבלים קצבת שאירים וחיים עם בן/בת זוג או נישאו.
בטופס זה על האלמן/נה למלא את מספר זהותו של הבן/בת זוג ואת המועד שבו השתנה סטאטוס המצב המשפחתי להלן נשואין או ידועים בציבור.​ ​

 הורדה הצהרה ועדכון מצב משפחתי (408)
טופס אישור חיים מהווה אסמכתא לקיומך בפני הקונסוליה או בפני הגורם המוסמך לכך על פי חוקי המדינה.
 הורדה Life Certificate / אישור חיים (10420)

תביעה לקצבת שאירים מהביטוח הלאומי בישראל, ע"י תושב/ת מדינת אמנה.
Claim for Survivors' Pension from a country which has a bilateral social security convention with Israel.​

 הורדה תביעה לקצבת שאירים Claim for Survivors' Pension
בקשה לקבלת השלמת הכנסה נוסף על קצבת אזרח ותיק או קצבת השאירים, כדי להבטיח לך הכנסה בשיעור המינימלי.
 הורדה תביעה להשלמת הכנסה למקבל קצבאות אזרח ותיק (זקנה) ושאירים (430)מילוי תביעה להשלמת הכנסה למקבל קצבאות אזרח ותיק (זקנה) ושאירים (430) (נפתח בחלון חדש)
טופס זה מיועד לחבר קיבוץ שהתאלמן ומגיש תביעה לקצבת שאירים.
אלמן/חבר קיבוץ ,מלא את טופס בעזרת מזכירות הקיבוץ, ציין את כל ההכנסות שרשומות בטופס וצרף אישורים.
 הורדה חבר קיבוץ - אישור הקיבוץ על עבודה, שכר והכנסות נוספות של אלמן (490)