שירותים מיוחדים


שירותים מיוחדים

טופסהזמנההורדהמילוי
הטופס מיועד לנכים קשים הזקוקים לעזרה רבה בביצוע פעולות היום יום (להתנייד בבית, לאכול, להתלבש, להתרחץ והיגיינה אישית), בין אם הם מקבלים קצבת נכות מהביטוח הלאומי ובין אם אינם מקבל את הקצבה.
הזמנה תביעה לקצבת שירותים מיוחדים (7849)הורדה תביעה לקצבת שירותים מיוחדים (7849)מילוי תביעה לקצבת שירותים מיוחדים (7849) (נפתח בחלון חדש)
 הורדה כתב ויתור סודיות רפואית (7113)

הטופס נועד למי שמקבל קצבה לשירותים מיוחדים, ומעוניין לבדוק את האפשרות לקבל קצבה בסכום גדול יותר.

 הורדה בקשה לבדיקה מחדש למקבל קצבת שירותים מיוחדים (7850)