תביעה לדמי אבטלה (1500)

​תביעה לקבלת דמי אבטלה לשכירים שפוטרו או הוצאו לחופשה ללא תשלום.

לתשומת לבך,

  • מי שהגיש תביעה לדמי אבטלה שאושרה, וטרם חלפו 12 חודשים מהחודש שבו החלה הזכאות הקודמת לדמי אבטלה - אין צורך להגיש תביעה חדשה.
  • מי שקיבל דמי אבטלה בחודש מרץ 2020 ואילך, והסתיימה שנת האבטלה - אין צורך להגיש תביעה. אנו נאריך את תוקף התביעה הקיימת עד ה-31.6.2021 ואת מכסת ימי הזכאות כל עוד תמשיך להיות מובטל.
  • מי שסיים את ימי האבטלה בחודשים ינואר 2020 או פברואר 2020  - אין צורך להגיש תביעה חדשה. אנו נאריך את תוקף התביעה הקיימת עד ה-31.6.21 ונשלם דמי אבטלה מ-1.7. עד 30.6.21. עליך להירשם בשירות התעסוקה ביולי.
  • מומלץ להגיש את התביעה באופן מקוון, סרטון הדרכה למילוי הטופס באמהרית, סרטון הדרכה למילוי בערבית