תביעה למענק למובטל העובד בשכר נמוך (1517)

טופס זה מיועד למובטלים שעבדו בשכר נמוך מדמי האבטלה המגיעים להם, והם תובעים מענק השלמה למובטל העובד בשכר נמוך.