ילד נכה


ילד נכה

טופסהזמנההורדהמילוי
הטופס מיועד להורה לילד נכה, שמעוניין להגיש תביעה לגמלת נכות עבור ילדו
הזמנה תביעה לגמלה לילד נכה (7821)הורדה תביעה לגמלה לילד נכה (7821)מילוי תביעה לגמלה לילד נכה (7821) (נפתח בחלון חדש)
הטופס מיועד למקבלים קצבה לילד נכה, הסבורים שחל שינוי במצבו הבריאותי או התפקודי של הילד, ומבקשים להיבדק מחדש בוועדה רפואית לילד נכה.
 הורדה בקשה לבדיקה מחדש למקבל קצבת ילד נכה (7824)
 הורדה כתב ויתור סודיות רפואית (7112)