דין וחשבון רב שנתי (6101)


משמש אותך לפתיחת תיק גבייה במוסד לביטוח לאומי ולהודעה על שינויים.​