נפגעי עבודה - תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה (200)

התביעה מיועדת למי שנפגע בתאונת עבודה או חלה במחלת מקצוע, והוכר על ידי הביטוח הלאומי כנפגע עבודה.