פשיטות רגל - תביעה לתשלום חוב שכר עבודה ופיצויי פטורין (5305)

​מיועד למי שעבד כשכיר, בחברה שנגדה ניתן צו פירוק על ידי בית משפט מחוזי, או אצל מעסיק שנגדו ניתן צו פשיטת רגל על ידי בית משפט מחוזי.