שאלון לקביעת תושבות לחוזר מחו"ל

מיועד למי שמתכוון לשוב ארצה בטווח של עד 30 ימים לאחר שהות ממושכת או רצופה בחו"ל.