תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה על פגיעה בעבודה (211)

הטופס מיועד לעובד שכיר ועצמאי, שנפגעו בעבודה כתוצאה מתאונת עבודה או מחלת מקצוע. הטופס מיועד גם למתנדב שנפגע במהלך פעולת ההתנדבות.