בקשה לשינוי חשבון בנק לקצבת ילדים (5026)

הטופס מיועד לשינוי פרטי חשבון הבנק שאליו מועברת קצבת הילדים. את הטופס הזה ממלאים באתר ומשגרים ישירות אל הביטוח הלאומי.