אבטלה - תביעה לדמי אבטלה (1500)

תביעה לקבלת דמי אבטלה לשכירים שפוטרו מעבודתם ודורשים עבודה מלשכות שירות התעסוקה המקומיות.  הדרכה למילוי מקוון באמהרית, הדרכה למילוי מקוון בערבית