תביעה לדמי אבטלה (1500)

תביעה לקבלת דמי אבטלה לשכירים שפוטרו מעבודתם ודורשים עבודה מלשכות שירות התעסוקה המקומיות, ואינם יכולים לקבל עבודה חלופית.

סרטון הדרכה למילוי מקוון באמהרית, סרטון הדרכה למילוי מקוון בערבית