נכות כללית - תביעה לקצבת נכות כללית ובקשה להענקה מטעמי צדק (7801)

הטופס מיועד למי שעקב ליקוי גופני, שכלי או נפשי, איבדו את כושרם להשתכר, או שכושרם להשתכר הצטמצם ב-50%.