הזמנת קוד סודי למוקד הטלפוני ולעמדה לשירות עצמי

הקוד הסודי ישמש אותך בכל פנייה לקבלת מידע אישי ושירותים במוקד הטלפוני הארצי ובעמדות השירות העצמי של הביטוח הלאומי הנמצאות מחוץ לסניפים ובמקומות ציבוריים.
יכולים להזמין את הקוד מי שמלאו להם 18 שנים.

לאחר ביצוע ההזמנה, יישלח אליך הקוד הסודי בדואר, לכתובת המגורים שלך, הרשומה אצלנו בתוך שבוע ימים.