מועצת הביטוח הלאומי

הרשות העליונה של הביטוח הלאומי מונה 19 חברים. שר העבודה ממנה את חברי המועצה המורכבת מנציגי המעסיקים, נציגי העובדים, נציגי ממשלה ומומחים מתחומים שונים. המועצה מכהנת 4 שנים.