מועצת המוסד

הרשות העליונה של המוסד לביטוח לאומי מונה 56 חברים.שר הרווחה ממנה את חברי המועצה המורכבת מנציגי המעסיקים, נציגי העובדים, נציגי ממשלה ומומחים מתחומים שונים. המועצה מכהנת 4 שנים.