מועצת המוסד

הרשות העליונה של המוסד לביטוח לאומי מונה 19 חברים. שר הרווחה ממנה את חברי המועצה המורכבת מנציגי המעסיקים, נציגי העובדים, נציגי ממשלה ומומחים מתחומים שונים. המועצה מכהנת 4 שנים.