ועדות המועצה

המועצה ממנה ועדות לכל ענף מענפי הביטוח הקיימים לפי חוק הביטוח הלאומי, שתפקידן לייעץ לביטוח הלאומי בביצוע תפקידו.

להלן פירוט של הוועדות הקיימות:

 ItemsList