מינהלת המוסד


שר העבודה והרווחה ממנה בהתייעצות עם מועצת המוסד את המנהל הכללי של המוסד לביטוח לאומי, וממנה גם משנה, סגנים ואקטואר.

מינהלת המוסד היא הרשות המנהלת והמבצעת של המוסד לביטוח לאומי. חברי המינהלה הם על פי החוק: המנהל הכללי - יו"ר המינהלה, המשנה למנהל הכללי והסמנכ"לים (לגמלאות, למחקר ולתכנון, לתקשוב ומערכות מידע, לכספים ובקרה, לביטוח וגבייה, למשאבי אנוש, לתקציבים ותכניות עבודה, ללוגיסטיקה וחקירות).

 • מאיר שפיגלר - מנכ"ל
 • אורנה ורקוביצקי - סמנכ"לית גמלאות
 • יגאל בראזני - סמנכ"ל ביטוח וגבייה ומ"מ סמנכ"ל תקשוב ומערכות מידע
 • פרופ' דניאל גוטליב - סמנכ"ל מחקר ותכנון
 • ריכאד חיראדין - סמנכ"ל לוגיסטיקה
 • חגית גולדשטיין מויאל - חשבת המוסד
 • *עמוס א. רוזנצוויג - היועץ המשפטי
 • *חיים פיטוסי - דובר ומנהל אגף הסברה ויחסי ציבור
 • *עודי שאול - ראש מינהל תקציבים ותכניות עבודה
  ______________________
  *משתתפים בדיונים

המוסד מאורגן במבנה של משרד ראשי ו-23 סניפים ראשיים, המבוזרים גאוגרפית ולהם כ-54 סניפי משנה ואשנבים בכל רחבי הארץ.