מינהלת המוסד


שר העבודה והרווחה ממנה בהתייעצות עם מועצת המוסד את המנהל הכללי של המוסד לביטוח לאומי, וממנה גם משנה, סגנים ואקטואר.

מינהלת המוסד היא הרשות המנהלת והמבצעת של המוסד לביטוח לאומי. חברי המינהלה הם על פי החוק: המנהל הכללי - יו"ר המינהלה, המשנה למנהל הכללי והסמנכ"לים (לגמלאות, למחקר ולתכנון, לתקשוב ומערכות מידע, לכספים ובקרה, לביטוח וגבייה, למשאבי אנוש, לתקציבים ותכניות עבודה, ללוגיסטיקה וחקירות).

 • מאיר שפיגלר - מנכ"ל
 • אורנה ורקוביצקי - סמנכ"לית גמלאות
 • יגאל בראזני - סמנכ"ל ביטוח וגבייה 
 • ניצה (קלינר) קסיר - סמנכ"ל מחקר ותכנון
 • ריכאד חיראדין - סמנכ"ל לוגיסטיקה
 • עוזיאל ברנע - ראש מינהל תקציבים ומכרזים ומ"מ סמנכ"ל משאבי אנוש
 • אופיר בן אבי -סמנכ"ל תקשוב ומערכות מידע
 • חגית גולדשטיין מויאל - חשבת המוסד
 • *עו"ד עמוס רוזנצוויג - היועץ המשפטי
 • *חיים פיטוסי - דובר ומנהל אגף הסברה ויחסי ציבור
 • *מרגלית (תיתי) רובין - מבקרת פנים

______________________
*משתתפים בדיונים

המוסד מאורגן במבנה של משרד ראשי ו-23 סניפים ראשיים, המבוזרים גאוגרפית ולהם כ-54 סניפי משנה ואשנבים בכל רחבי הארץ.