שם אגף:
לשכה רפואית
מאשר:
ד"ר מריו סקולסקי
תפקיד:
המנהל הרפואי
תאריך פרסום:
13/04/2010
 
13/04/2010: הפעלת תקנה 15 בנושא צלקות