שם אגף:
לשכה רפואית
 
הליקוי הרפואי והשלכותיו על אי כושר