שם אגף:
לשכה רפואית
מאשר:
ד"ר משה פרלמוטר
תפקיד:
רופא משרד ראשי
 
אורטופדיה - ד"ר משה פרלמוטר