שם אגף:
לשכה רפואית
מאשר:

ד"ר מתי וקסלר

תפקיד:

​רופאת מחוז שרון

תאריך פרסום:
18/05/2014
 
ירידה בשמיעה - עילה לזכאות לגמלאות שונות