דלג לתוכן ראשי
מוקד טלפוני ארצי *6050 או 04-8812345
Logo

שיקום מקצועי

לשליחת שאלה נוספת נא מלא טופס שאלות כלליות
 

‏אני נכה ומקבל קצבת נכות כללית. האם אני זכאי לשיקום מקצועי?‏

אתה זכאי לשיקום מקצועי ולמימון בתנאים האלה: נקבעו לך 20% נכות רפואית לפחות, ואינך יכול לחזור לעבודה שבה עבדת בעבר או לעסוק במקצועך, ואתה מתאים לתהליך של שיקום מקצועי. אך לא תקבל דמי שיקום.

אם אתה מקבל קצבה נכות חלקית, תהיה זכאי לדמי שיקום, שישלימו את קצבתך לקצבה מלאה.

אני נכה כללי. נקבעה לי נכות רפואית של 25%, לכן אינני מקבל קצבה מהביטוח הלאומי. האם אני זכאי לשיקום מקצועי?

ייתכן שכן. נכה כללי שנכותו הרפואית היא 20% לפחות, ואינו יכול לחזור לעבודתו, והוא מתאים וזקוק לשיקום מקצועי - זכאי לשיקום מקצועי באמצעות הכשרה מקצועית.

עליך לפנות לפקיד השיקום בסניף המוסד לביטוח לאומי באזור מגוריך.

‏מה תיתן הכשרה במחלקת שיקום מקצועי?‏

תקבל ייעוץ מקצועי של פקיד שיקום (עובד סוציאלי),  אם יהיה צורך תקבל אבחון מקצועי של כישוריך. ההכשרה המקצועית שתינתן לך תכלול שכר לימוד, נסיעות והוצאות על ספרים (על פי סכומים שנקבעו בהוראות), וכן דמי שיקום בגובה קצבת נכות כללית (אם תלמד לפחות 20 שעות בשבוע, ואם אינך מקבל קצבת נכות).

נפגעתי בעבודה ונקבעה לי דרגת נכות של 30%. למה אני זכאי נוסף על קצבה חודשית וטיפול רפואי?

אם אינך יכול לחזור לעבודתך הקודמת או לעבודה מתאימה אחרת, ואתה מתאים לשיקום, תהיה זכאי לשיקום.

אם אתה זכאי לשיקום, אתה זכאי למימון הוצאות לימודיך (ספרים, נסיעות, שכר לימוד) לפי הוראות מחלקת השיקום, וכן לדמי שיקום בזמן לימודיך, שהם השלמת קצבתך לקצבה של 100% (זאת בתנאי שאתה לומד לפחות 20 שעות בשבוע).

נפגעתי בעבודה ונקבעה לי דרגת נכות של 76%, האם מגיעות לי הטבות מיוחדות?

נפגע בעבודה שנקבעה לו דרגת נכות יציבה של 75% (או של 74%-65%, ולכן מתקשה בהליכה), עשוי להיות זכאי למענק להתאמת תנאי המגורים לנכות, לרכישת אביזרים מיוחדים ולרכב (אם הוא מוגבל בניידות).

סכום המענק נקבע בהוראות המוסד. אנא פנה לפקיד השיקום, לברר מהם התנאים לקבלת המענק ומהו סכום המענק.

נפגע בעבודה כאמור זכאי גם לקצבה לשירותים מיוחדת לנכים קשים, לפי מידת הזדקקותו לעזרת הזולת ולייעוץ רפואי.
 
חדשות
Please Wait