שולמו לי 98 ימי אבטלה. האם אקבל את המענק כשאגיע ל-100 ימים?


​לא, המענק ישולם רק למי שקיבל תשלום עבור 100 ימי אבטלה מ-1.3.20 עד 31.10.20 (רצופים או לא רצופים).
חשוב לדעת, ימי ההמתנה שלא שולמו, נכללים בספירת 100 ימי האבטלה.