מה צריך לעשות כדי לקבל מענק אבטלה ממושכת?


כלום, אנחנו נשלם את המענק באופן אוטומטי לחשבון הבנק שאליו משולמים דמי האבטלה.