האם המענק ישולם גם למי שמקבל דמי אבטלה בגלל התפטרות או רק למי שהוצא לחל"ת?


סיבת הפסקת העבודה אינה תנאי לקבלת המענק.
מי שעונה על שני תנאי הזכאות (שולמו לו לפחות  100 ימי אבטלה והשכר הממוצע שלו נמוך מ- 422.04 ₪ ביום) יקבל את המענק.