האם מענק אבטלה ממושכת ישולם גם למי שמובטל לפני הקורונה?


אם הוא עונה על שני תנאי הזכאות (שולמו לו לפחות 100 ימי אבטלה והשכר הממוצע שלו נמוך מ- 422.04 ₪ ביום) הוא יקבל את המענק.