אני מקבל אבטלה וגם עובד, האם אהיה זכאי למענק?


אם אתה עונה על שני תנאי הזכאות (שולמו לך לפחות  100 ימי אבטלה והשכר הממוצע שלך נמוך מ- 422.04 ש"ח ביום) תקבל את המענק, גם אם אתה עובד.