אופן הגשת בקשה לקבלת מידע


אם ברצונך לקבל מידע לפי חוק חופש המידע, אתה  צריך למלא טופס בקשה לקבלת מידע לפי חוק חופש המידע ולשלוח אל:

גלית גבאי, הממונה על העמדת מידע לציבור

שד' וייצמן 13, ירושלים, 91909.

מייל: galitg@nioi.gov.il