בעלות על רכב או שימוש קבוע ברכב אינם מונעים את קבלת הקצבה להבטחת הכנסה


תאריך פרסום: 05.09.2012

על פי תיקון בחוק, החל ב-1/9/12 מי שבבעלותו ובשימושו רכב אחד (כולל אופנוע), ששוויו אינו עולה על 40,000 ש"ח, עשוי להיות זכאי לקצבת הבטחת הכנסה. עד כה מי שהיה בבעלותו או בשימושו רכב היה זכאי לקצבה רק בתנאים מסוימים.

מי שבבעלותו או ברשותו רכב ינוכה מקצבתו סכום מסוים, המחושב על פי שווי הרכב ועל פי היותו עובד ומשתכר או שאינו עובד.

חשוב לדעת,
מי שעובד ומשתכר 2,638 ש"ח (החל ב- 01.01.2020) לחודש ויותר או אם הגיע לגיל פרישה והוא משתכר 1,794 ש"ח (החל ב- 01.01.2020) לחודש ויותר - ינוכה מקצבתו סכום קטן יותר מהסכום המנוכה למי שאינו עובד או למי שעובד ומשתכר פחות מהסכומים האלה.

במקרים הבאים יהיה זכאי לקצבה, מי שבבעלותו או בשימושו רכב, בלי קשר לשווי הרכב, ולא ינוכה מקצבתו כל סכום בשל הרכב:

  • הוא הוכר כמורשה נהיגה ברכב של נכה ברגליו, הזכאי לקצבת ניידות (גם אם הנכה אינו בן זוגו או ילדו).
  • לילדו משולמת גמלה לילד נכה.
  • הוא או בן זוגו חולים, ורישיון הרכב של החולה הופקד במשרד הרישוי.
  • הוא מסיע ברכבו בן משפחה חולה לצורך טיפולים רפואיים ובתדירות גבוהה. בכל מקרה האישור לכך יינתן בהתאם לחוות דעת של רופא המוסד לביטוח לאומי. 

 

לתשומת הלב,

מי שסבור שהוא עשוי להיות זכאי לקצבה להבטחת הכנסה על פי הכללים שפורטו, מתבקש להגיש תביעה לקצבת הבטחת הכנסה בסניף הקרוב למקום מגוריו, מוקדם ככול האפשר.

הביטוח הלאומי נערך לביצוע התשלומים בהתאם לתיקון בחוק, ויתחיל לשלם את הקצבה על פי הכללים החדשים החל בקצבת חודש דצמבר 2012.לקצבה זו יצורף תשלום בעבור התקופה מספטמבר 2012, מי למי שיימצא זכאי.