תשלום מקדמות למשרתים במילואים במבצע "צוק איתן" עובדים עצמאיים ומי שאינם עובדים


תאריך פרסום: 24.07.2014

הביטוח הלאומי, בתיאום עם צה"ל, ישלם בתחילת חודש אוגוסט מקדמה למשרתים במילואים שהם עובדים עצמאיים, מקבלי דמי אבטלה, סטודנטים ומי שאינם עובדים.

  • עובדים עצמאיים ומקבלי דמי אבטלה יקבלו  מקדמה בגובה התגמול המלא המגיע להם על פי החישוב שנקבע בחוק.
  • סטודנטים ומי שאינם עובדים יקבלו מקדמה בגובה התגמול המינימלי.

  • עובדים שכירים המשרתים במילואים זכאים לקבל מהמעסיקים שלהם את משכורת חודש יולי במועד התשלום הרגיל.
    לשם כך ישלם המוסד לביטוח לכל המעסיקים מקדמה על חשבון תגמולי המילואים המגיעים להם לפי חוק.

 

למידע נוסף:

מוקד הביטוח הלאומי - 6050*
מוקד המילואים של צה"ל  - 6535*