תשלום מקדמות למעסיקים שעובדיהם משרתים במילואים במבצע "צוק איתן"


תאריך פרסום: 24.07.2014

הביטוח הלאומי בתיאום עם צה"ל ישלם מקדמות למעסיקים, שעובדיהם נקראו לשירות מילואים בצוו 8, על חשבון תגמולי המילואים המגיעים להם על פי החוק.
בתום מבצע "צוק איתן" ישולמו למעסיקים תגמולי המילואים המגיעים להם על פי החוק, וינוכו מהם המקדמות ששולמו.

המקדמות ישולמו בתחילת חודש אוגוסט, עבור שירות המילואים שבוצע במהלך חודש יולי 2014.

מקדמות אלה נועדו לסייע בידי המעסיקים לשלם למשרתים במילואים את משכורת חודש יולי 2014 במועד.