שינויים ושיפורים בספר הליקויים בנוגע לקביעת אחוזי נכות


תאריך פרסום: 20.06.2016

​בתאריכים 1/10/2016 וב-1/11/2016 ייכנסו לתוקף שינויים בספר הליקויים לקביעת אחוזי נכות.

התקנות החדשות אינן מחמירות את הקריטריונים לקביעת הנכות, אלא מחדדות אותן, כדי שנוכל להגביר את הדיוק ואת אחידות ההחלטות בוועדות השונות, ובכך להיטיב עם החולים.

השינויים ברשימת המבחנים נערכו בתהליך ממושך, ממצה וראוי של דיונים מקצועיים רפואיים לצד בחינה ציבורית, וכן לאחר בדיקה האם יש בהם כדי לפגוע באוכלוסיות הנכים שונות.

להלן התקנות כפי שפורסמו ברשומות:


השינויים העיקריים

התקנות החדשות, שייכנסו לתוקף בתאריך 1/10/2016, כוללות שינויים בשלושה נושאים עיקריים:

1.   מחלות דם

עיקר התיקון כולל פירוט של המחלות השונות, אשר בעבר נכללו כולן תחת סעיף אחד [פרק ראשון סעיף (2)]. התקנות החדשות כוללות פירוט של 19 תתי סעיף [סעיף (2) (1- 19)], המתארים את מחלות הדם השונות על פי המקובל בעולם הרפואי, כשלכל מחלה נקבעים אחוזי בהתאם להשפעתה על התפקוד.

המחלות המפורטות בסעיף החדש הן: אנמיה, פוליציטמיה ראשונית, מיאלופיברוזיס, תרומבוציטופניה כרונית, תרומבוציטופניה ראשונית, נויטרופניה, תסמונת מיאלודיספלסטית (MDS), מחלת גושה, השתלת תאי אב עצמיים או מתורם, לימפומה, מיאלומה נפוצה, לאוקמיה מיאלוציטית כרונית (CML), לאוקמיה לימפוציטית כרונית (CLL), המופיליה, הפרעות המטולוגיות המתבטאות בדימומים ותרומבופיליה תורשתית או נרכשת.

2.   חלל הפה, לסתות ושיניים

עיקר התיקון כולל הוספת התייחסות ספציפית בספר הליקויים למחלות ותסמינים שלא הופיעו בעבר. הליקויים שנוספו בתקנות החדשות הם: אובדן לסת עליונה, תת–פעילות (היפופונקציה) של בלוטות הרוק בעקבות גידולים או דלקות חוזרות בבלוטות אלה ומחלות שלפוחיות וכיביות כרוניות או חוזרות של חלל הפה.

3.   תסמונות נוירולוגיות

עיקר התיקון כולל קביעת קריטריונים אובייקטיבים ומדידים בהתאם למקובל בעולם הרפואה לקביעת אחוזי הנכות עבור תסמונות נוירולוגיות. תיקון הקריטריונים עבור התסמונות הנוירולוגיות נועד להגביר את הדיוק ואת אחידות ההחלטות בוועדות השונות.


התקנות החדשות, שייכנסו לתוקף בתאריך 1/11/2016, כוללות שינוי בנושא אחד:

1. מחלות לב

עיקר התיקון כולל פירוט של מחלות הלב השונות, כשלכל מחלה נקבעים אחוזי בהתאם להשפעתה על התפקוד. השפעה זו תקבע לפי קריטריונים אובייקטיבים ומדידים בהתאם למקובל בעולם הרפואה כמו תוצאות של מבחני מאמץ (EST), בדיקות ECHO וכדומה.
המחלות המפורטות בסעיף החדש הן: מחלת לב כלילית (Coronary Artery Disease), מחלת לב מסתמית (Valvular Disease), מחלות שריר הלב (Cardiomyopathies), דלקת חריפה של קרום הלב או שריר הלב (Pericarditis/Myocarditis), הפרעות קצב (Arrhythmia), לחץ ריאתי (Pulmonary Arterial Hypertension) ומחלות לב מולדות (Congenital Heart Disease).