העלאת קצבאות הנכות


תאריך פרסום: 13.02.2018

בעקבות שינוי בחוק, יועלו הקצבאות הבאות: נכות כללית, שירותים מיוחדים וקצבת אזרח ותיק (זקנה) למי שעבר מקצבת נכות כללית לקצבת אזרח ותיק.

הקצבאות יעלו ב-3 פעימות: הראשונה בחודש מרץ 2018, השנייה בשנת 2020 והשלישית בשנת 2021.

פירוט השינויים בפעימה הראשונה במרץ 2018

הממשלה תחליט על אופן הגדלת הקצבאות בפעימות הבאות עד סוף שנת 2019.

שינויים בקצבת נכות כללית:

 • מקבלי קצבת נכות, בכל דרגות אי-הכושר- יקבלו תוספת לקצבה בסך 470 - 770 ש"ח, וכן יוגדל סכום ההכנסה מעבודה שתוכלו להרוויח מבלי שקצבתכם תופחת - למידע על סכומי ההכנסה לחץ כאן
 • להלן סכומי הקצבה החדשים ממרץ 2018:
 • ​דרגת אי כושר
  שיעור הנכות הרפואית​תוספת לקצבה בש"ח​​סכום הקצבה ליחיד

  ​100%80% עד 100%
  470​​3,272 ש"ח
  ​100% 50% עד 79%
  571​

  ​3,272 ש"ח
  ​100%​40% - 49%
  571 -770

  ​3,272 ש"ח
  ​74%​כל שיעורי הנכות
  470​2,209 ש"ח​
  ​65%​כל שיעורי הנכות
  470​​1,998 ש"ח
  ​60%​כל שיעורי הנכות
  470​​1,880 ש"ח


 • נכה שמאושפז וקצבתו מחולקת בינו לבין המוסד שבו הוא מאושפז - יקבל את התוספת בסך 470 ש"ח ישירות אליו, והיא לא תחולק עם המוסד שבו הוא מאושפז.

הגדלת קצבת שירותים מיוחדים:

מקבלי קצבה בשיעור 112% ו-188% יקבלו תוספת לקצבה בסך 200 ש"ח.

הגדלת סכום קצבת אזרח ותיק (זקנה):

 • מי שעבר מקצבת נכות לקצבת אזרח ותיק (זקנה) עד לתאריך 1.3.2018 - יקבל תוספת לקצבה בסך 235 ש"ח.
 • מי שעבר מקצבת נכות לקצבת אזרח ותיק (זקנה) מ- 2.3.2018 ואילך- יקבל תוספת לקצבה בסך 470 ש"ח.

קצבת ילד נכה:

הוקצו 50 מיליון ש"ח להגדלת קצבאות ילד נכה. שינוי התקנות עדיין לא אושר בוועדת העבודה הרווחה והבריאות. אנו נעדכן לגבי השינויים עם אישורם.