אספקת נייר טרמי למדפסות

"דיקם עין חרוד" - אגודה שיתופית חקלאית
מספר מכרז: ה (3) 2006
תאריך פרסום : 06/07/2006
תאריך הגשה : 01/08/2006
סכום לתשלום: 300  ש"ח