אספקת שירותי השמה שיקומית והשמה בוררת

אלווין ישראל - אזורים: צפון שפלה ירושלים מרכז ודרום, בית קאנא - אזורים: צפון ודרום,אקים ישראל - אזורים: צפון שפלה ירושלים מרכז ודרום,
בר אנוש פתח תקוה - אזורים: שפלה ומרכז,
הקרן למפעלי שיקום למוגבלים - אזורים: צפון שפלה ירושלים מרכז ודרום,
בית אקשטיין - אזורים: צפון שפלה ירושלים מרכז ודרום
מספר מכרז: מ(2056)2005, מ(2057)2005
תאריך פרסום : 15/05/2006
תאריך הגשה : 26/06/2006
סכום לתשלום: 500  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 19/06/2006
המועד האחרון להגשת המכרז נדחה ליום שני 10.7.2006 שעה 15:00